Vår i bikuben

Samspillet mellom bier og planter er helt avgjørende for at økosystemet på jorda skal fungere. Lær mer om bier og birøkting i bienes liv.

I vinterhalvåret skal bikubene forstyrres minst mulig, men når våren kommer og april er her er det klart for pollentrekk. Bli med inn i livet til disse viktige og fascinerende insektene i boka Bienes liv.

Pollentrekk

I april blomstrer selja over hele landet. Biene er raskt på plass og samler pollen og også litt nektar fra seljeblomstene. Hvis biene trekker inn store mengder pollen, er det et godt tegn. Det betyr at dronninga har overlevd vinteren og at eggleggingen er i gang.

Etter at biene har hatt sin første vårutflukt, kan det være aktuelt å sjekke om de har nok mat. Forbtuket av mat kan variere sterkt fra kube til kube og fra år til år. Store skiftinger i temperaturen gir gjerne økt matforbruk.

Ved å løfte yngelrommet forsiktig vil man raskt kjenne om kuben virker lett eller om den har nok med mat. Er du i tvil kan du kontrollere det ved å brette opp duken over yngerommet, eller trekke toppbrettet varsomt til side. Løft forsiktig opp den bakerste tavle. Er denne full med forseglet vinterfôr, er alt som det skal være. Samspillet mellom bier og planter er helt avgjørende for at økosystemet på jorda skal fungere. Lær mer om bier og birøkting i bienes liv.

Kjøp boka her

Våren

Det er alltid spennede når våren kommer, å kontrollere styrken på et bifolk. Har biene hatt en god overvintring? Er det så mye bier at det blir sterkt nok til sommertrekket starter?

I Bienes Liv leser du om et år i bikuben. Det er ei bok for deg som vil lære mer om bier, og birøkting. Samspillet mellom bier og planter er helt avgjørende for at økosystemet på jorda skal fungere, siden biene pollinerer en tredjedel av alt vi spiser.

Filed under Hobby & fritid

Ramler inn i bøker. Ring letemannskapene om dere ikke ser meg på noen timer. Sitter da antakelig fast i en fortelling.