Til minne om Stein Mehren

Stein Mehren (født 16. mai 1935) døde 28. juli. 2017. Med Stein Mehrens bortgang har vi mistet en av våre aller største forfattere. Han har skrevet over femti bøker, hovedsakelig lyrikk, men også essays, romaner og dramatikk.

Allerede da han debuterte i 1960 med Gjennom stillheten en natt, innførte han et nytt og originalt billedspråk i norsk poesi. Diktene hans rommer en sjelden fantasi og varhet for klangene og nyansene i språket, og de utvider våre erfaringer og får oss til å se verden på en ny måte. «Å dikte er å dikte sammenheng», har Mehren sagt, og gjennom hele sitt forfatterskap holdt han fast ved troen på poesien som en egen erkjennelsesvei. Mange av diktene hans er prentet inn i vår litterære hukommelse, som diktet «Jeg holder ditt hode» fra samlingen Mot en verden av lys fra 1963.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Stein Mehrens død. Han har hatt en uvurderlig betydning for norsk litteratur og oss i Aschehoug. Den særegne visjonære kraften i hans poesi evner å si noe vesentlig om livets største gleder og smertepunkt, det store alvor i det å være menneske, sier forlegger Mads Nygaard.

Dikt av Stein Mehren

Dikt av Stein Mehren