Stikkord: Hjemlandet

Hjemlandet

– Boka til Kronprinsesse Mette-Marit er elendig norgesreklame, men glimrende reklame for norsk litteratur, skriver Dagbladet og gir boka en sekser. 

Les Dagbladet-anmeldelsen 

Hjemlandet og andre fortellinger

Hva vil det si å være norsk i dag? Kan vi definere noe som norsk, eller finnes det bare individuelle opplevelser av å tilhøre et fellesskap? Finnes det en norsk måte å oppleve verden på, og hva betyr det å være norsk for deg og meg?

Redaktørene H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og Geir Gulliksen har invitert tolv forfattere, som begge verdsetter, til å bidra med nyskrevne noveller og essay med utgangspunkt i disse spørsmålene. Tekstene gir et interessant innblikk i noen av samtidslitteraturens sterkeste stemmer, samtidig som de til sammen tegner et litterært tidsbilde.

– Min første tanke var at dette kan jeg ikke være med på

– Da jeg spurte deg om du ville lage denne boka sammen med meg, begynte vi nesten umiddelbart å snakke om at vi ville invitere forfatterne til å skrive om det norske, om hva det norske er for dem. Men hva er det norske for deg, Geir? Og hvorfor sa du ja til å bli med på å lage denne boka?, spør H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit i forordet som er en samtale mellom de to redaktørene. – Min første tanke var at dette kan jeg ikke være med på, svarer Geir Gulliksen. Han forteller i forordet at han tenkte at det ville ødelegge ham litt som forfatter. – Jeg vil jo gjerne bli sett på som kontrær, eller litt vanskelig, eller som en forsøksvis kritisk stemme, og det å lage en bok sammen med deg er liksom det motsatte av det jeg hadde tenkt meg å gjøre. Men jeg kjenner deg som en veldig god leser, det er derfor jeg ville være med. Og det ville heldigvis forfatterne vi inviterte også. Dessuten prøver jeg å bryte med alt sånt, alle forestillinger jeg har hatt om hva slags forfatter jeg skal være, forteller Gulliksen.

Resultatet av samarbeidet er tolv helt forskjellige tekster fra Marit Eikemo, Tomas Espedal, Helga Flatland, Vigdis Hjorth, Siri Hustvedt, Karl Ove Knausgård, Wenche Mühleisen, Agnes Ravatn, Maria Navarro Skaranger, Dag Solstad, Ole Robert Sunde og Demian Vitanza.

Hva skjer i møte med teksten?

I forordet diskuterer H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og Geir Gulliksen de ulike bidragene.
– Hva er det som skjer når en sjenert Geir fra Kongsberg leser skjønnlitteratur og finner ut at han kan endre seg? Hva skjer i møtet med teksten?, spør H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit.

– Jeg tror det ligner på det som utfolder seg i denne antologien. For eksempel hos Dag Solstad, eller Tomas Espedal, eller Wencke Mühleisen. Hos slike forfattere finner du en individuell og særegen klang, det er nesten som å høre noen synge. Når du møter så særpregete stemmer i litteraturen, kan det forløse noe eget og personlig hos deg selv. Og det har ikke bare med hva de skriver, jeg opplever at det iblant er litt uvesentlig hva de sier, men det er helt avgjørende hvordan det blir sagt. I litteraturens hvordan ligger det ofte en hel livsoppfatning, svarer Geir Gulliksen.

Syrlig, underfundig og overraskende

Dagbladets anmelder Cathrine Krøger trekker frem Agnes Ravatns tekst, Olsok, som sin favoritt. «Teksten er Ravatn på sitt beste, syrlig, underfundig, overraskende. En karakteristikk som for så vidt gjelder samtlige av disse ganske suverene tekstene», skriver Krøger.

Kjøp boka her