Stikkord: Bienes liv

10 ting du må vite om bier

Samspillet mellom bier og planter er helt avgjørende for at økosystemet på jorda skal fungere, siden biene pollinerer en tredjedel av alt vi spiser. Her er 10 ting du må vite om disse fascinerende insektene.

  1. Av insektene er det bare honningbiene mennesket har lært seg å stelle og holde som husdyr. Et sterkt bisamfunn kan gjennom en sommer samle 100 kilo honning. Samtidig har bienes besøk på kulturplaner stor betydning for at vi kan produsere nok mat i verden.
  2. Det finner 25 000 arter av bier i verden. I Norge er det påvist 208 arter, honningbia er en av disse.
  3. I Norge regner vi med at cirka halvparten av biene bor i hulrom nede i bakken.
  4. En god bidronning kan legge 2000 egg i døgnet i mai og juni.
  5. I bakkroppen hos biene ligger honningblæra. Når biene kommer tilbake til kuben, renner nektaren fra blære tilbake gjennom spiserøret. Nektaren lagres i cellene ved hjelp av ungre bier. Det trengs 40 000 blærer for å lage én kilo honning.
  6. Bier kan fly fort! De bruker cirka 2 minutter på 1 kilometer, noe som tilsvarer 30 kilometer i timen.
  7. Biene kommuniserer med spesielle dansebevegelser. Ved å bevege kroppen i en bestemt rytme kan de gi beskjed om retningen til området der det er nektar å finne.
  8. Mer enn 12 000 år gamle hulemalerier viser at menneskene har høstet honning fra bier i uminnelig tid. I Norge startet en med birøkt på 1700-tallet.
  9. Biene er kanskje våre mest avanserte insekter. Ei bie har forskjellige oppgaver gjennom hele livet. Den rengjør celler, fôrer yngel og samler nektar. Biene har en avansert orienteringsevne og kommuniserer både med lukt og med lyd.
  10. I sommersesongen er det tre slags individer i bisamfunnet. Det er en dronning, noen hundre droner og mange tusen arbeidere.

Bienes liv

Bli med inn i bienes fascinerende verden.
I denne boka følger vi biene gjennom et år, og du får vite hvordan et bisamfunn fungerer. Du lærer hvordan du kommer i gang med din første bikube, og hvordan du skal ta vare på biene og bikubene slik at du kan høste din egen honning.

Visste du at biene har utviklet sosiale samfunn, hvor hver bie har konkrete oppgaver gjennom livet? De har en avansert orienteringsevne og kommuniserer både med lukt og med lyd. Samspillet mellom bier og planter er helt avgjørende for at økosystemet på jorda skal fungere siden biene pollinerer en tredjedel av alt vi spiser.

Dette er boka for alle som vil vite mer om bier.

Kjøp boka her