Slik hjelper du en skadet fugl

Hvilke fugler er det du hører om natta? Hvilken rovfugl er det som sirkler over deg på himmelen? Hvordan kan du lage gode fôringsplasser? Hvordan kan du hjelpe en skadet fugl?

Dette og mye mer kan du lese om i Fugleglede. Her finner du de vanligste fuglene i Norge, de du ser i hagen, på fôringsplassen, på fjellet og i skog og mark. Artene beskrives i bilder og tekst, og med karakteristiske kjennetegn som fjærdrakt, kroppsform, bevegelse og sang.

Slik hjelper du en skadet fugl

Noen ganger finner du skadde fugler. Det er naturlig for de fleste å ville hjelpe slike individer. Selv om du ønsker å hjelpe en slik fugl, kan rådene du får være svært forskjellige. Holdningene til hvordan man skal håndtere skadde fugler, varierer blant folk. Mens noen ønsker å hjelpe alle skadde fugler, mener andre at dette er nytteløst og anbefaler å avlive dem. Dyrevernloven har også bestemmelser om dyrevelferd. Har fuglen skader som medfører plage og smerte under forsøk på rehabilitering, vil det være riktig å avlive den. Dette bør du være klar over hvis du søker råd. Folk fra jaktmiljø råder oftere til avliving enn rehabilitering. Det samme svaret får du ofte fra Viltforvaltningen. Ringmerking av skadde fugler har imidlertid vist at rehabilitering nytter. Rehabilitering kan kreve mye tid, penger og innsats. Derfor må du selv vurdere om du har mulighet til å ta deg av en skadet fugl. I boken finner du noen typiske skadesituasjoner, og råd om hva du kan gjøre.

Mot glassruta

Fugler som flyr mot vinduer, får som regel hjernerystelse. Er smellen kraftig, dør fuglen med en gang. Men mange blir bare omtåket og ute av stand til å fly. En slik fugl kan du best hjelpe med å ta den inn. Den er svært utsatt for å kunne bli tatt av katter, skjærer eller spurvehauk. Det den trenger, er ro og hvile. Sett fuglen i en pappeske med litt avispapir i bunnen. Legg lokk over esken slik at fuglen har det mørkt, da roer den seg lettere ned. Forsøk å gi den noen vanndråper på nebbet, og se om den vil drikke dette. Hvis fuglen har fått en lett hjernerystelse, kommer den seg etter et par timer, men det kan også ta opp mot 1–2 dager før fuglen kommer til hektene igjen. Hvis den har synlige blødninger i hodet, ut av munnen eller i øynene, kan kollisjonen ha vært så kraftig at fuglen dør. Det er det lite å gjøre med. Men ditt viktigste bidrag er å skjerme fuglen mens den forhåpentligvis kommer til hektene igjen.

Les også om hvordan du kan hjelpe mot katteskader, bruddskader, sult og påkjørsler.

Hvilke fuglearter kan du hjelpe?

En fugl må selvfølgelig ha mat dersom du må pleie den i mer enn 1–2 dager. Men det er ikke alle fugler som det er mulig å fôre. Altetere som kråkefugler og måker er det lett å gi mat til. Ugler og rovfugler er også temmelig enkle å fôre. Det samme gjelder frø- og fettspisere som meiser og finker. Det store problemet er insektspisere. Fugler som rødstrupe, jernspurv, munk og hagesanger kan du fôre med små brød- og kakesmuler, fruktbiter og fett. Vadefugler er et problem. De finner småkryp nede i mudderet, og dette er det ikke enkelt å etterligne. Rene insektspisere, som for eksempel svaler og tårnseilere er også problematiske. Ender og svaner kan du som regel fôre med hønsefor. Det samme gjelder alle hønsefugler.

Les mer om Fugleglede