Slik blir barnet ditt en lesestjerne

En lesestjerne

Din egen 10-åring leser knapt det obligatoriske lesekvarteret. Mens du intenst ønsker at han skal begynne å lese sånn helt av seg selv. Så hvordan kan du inspirere barnet ditt til å bli en LESESTJERNE?

– Datteren min har lest alle Harry Potter-bøkene. Hørt den setningen? Men er ikke den jenta bare 8 år, tenker du. Din egen tiåring leser knapt det obligatoriske lesekvarteret. Og du ønsker intenst at han skal begynne å lese sånn helt av seg selv. For at det skal skje, trengs det en del motivasjon og lesetrening. Først da er det mulig for dem å tre inn i bøkenes verden.

Noen liker det, andre gjør det ikke. Men alle må lære seg å lese. Først og fremst trengs det en del motivasjon og lesetrening. Vi har bedt følgerne våre om lesetips!

Her er tips til hvordan barnet ditt blir en lesestjerne – fra noen som selv er foreldre til lesestjerner:

Slik inspirerer du barna til å bli en lesestjerne

  • Gi leseleksa på mange ulike måter: Sittende på kjøkkenbenken, under bordet (både foreldre og barn), ute på trappa, les som en operasanger. Hele leseprosessen blir da lystbetont både for foreldre og barn. (Marita Christin Grefstad)
  • Lese høyt sammen med barna. Korlese. Lese hver sin setning. Fra punktum til punktum. (Liv Håkonsen)
  • Når de voksne leser, så stopp opp ved vanskelige ord og forklar. Viktig at barnet forstår meningen i det som blir lest. (Helene Nyheim Hansen)
  • Begynn med lesetrening fra dag 1. Ha et godt utvalg av bøker, og det er lov til å lese bare bildene. Snakk om boka. (Vivi Heine-Hansen)
  • Gå på biblioteket og lån lettlesthefter og -bøker så førsteklassingene har et lite utvalg. (Iris Imset Bore)
  • Høytlesning hver dag og bibliotek fra første uke. (Anne Berit N. Alstad)
  • Bruke bildene i bøkene aktivt. Engasjer! Stoppe opp i lesingen, skape nysgjerrighet, undring og spenning. (Trude Rønquist)
  • Vis barnet at det er lurt å holde pekefingeren under bokstavene/ordet du leser, så du lærer det å dra på bokstavene så de blir til et ord. La gjerne barnet prøve å høre hva det blir før du sier det. (Kine Marthe Knudsen Eldholm)
  • La barna gjenfortelle det de har lest. Det øker forståelsen. (Wenche Storvik Marholm)

Vi legger ut flere Lesestjerne-tips fortløpende!

Lesestjerne er en side på Facebook for alle dere som har eller kjenner barn i lesealderen 7-12 år. Her kan du hente tips, triks og inspirasjon for å få barna med inn i bøkenes fantastiske verden. Det er en møteplass der foreldre, forfattere, lærere, bibliotekarer og vi i Aschehoug deler ideer som skaper leselyst. Et sted der barna og bøkene er stjerner.

Filed under Barn
Author

Kommunikasjonssjef i Aschehoug Litteratur. Jobber med PR og kommunikasjon i egne kanaler.