Dette er gjevt, Lars Petter Sveen!

Lars Petter Sveen

Gøteborg: I dag kl. 16.00 mottok Lars Petter Sveen selveste P. O. Enquists Pris! Prisen deles ut hvert år til en yngre forfatter på vei ut i Europa.  

Bokmessen i Gøteborg er et mylder av folk, scener, stands og bøker, en labyrint det et øyeblikk føles umulig å forsere. Lars Petter Sveen skal motta P.O. Enquists pris, en pris som gis til en ung forfatter på vei ut i verden, til et forfatterskap av fremragende kvalitet. Prisutdelingen skal skje på Debattscenen, men når vi ankommer, eksisterer ikke noe som heter Debattscenen, og det blir en hektisk vandring, dulting i strømmen av mennesker, feil scene og en ny scene, før vi ,endelig, gjenkjenner de riktige folkene og er fremme på rett sted.

Lars Petter blir bedt opp på scenen, og romanen Guds barn blir rost, den blir omtalt som en bok om ondskap med kjærlighet som omdreiningspunkt. Juryen sier at forfatterskapet er preget av stor modenhet, egenrådighet og djervhet.

Juryen skriver følgende om Guds barn: – I sin seneste roman skriver Lars Petter Sveen gjennom et kaleidoskop av fortellinger frem mytiske, historiske og bibelske skikkelser som speiler sin egen tid like mye som vår kulturarv og moderne samtid. Lagt til tiden fra Jesu fødsel i Betlehem til førti år etter hans død, er den en fortelling om ondskapen i verden, med kjærligheten som omdreiningspunkt. Guds barn er på alle måter et velfortjent gjennombrudd av en ung forfatter som i sitt forfatterskap viser stor modenhet, egenrådighet og djervhet.

– Det er ein stor heider, eg tek det som ei anerkjennelse av at Guds Barn kan ha noko relevant å seie om spørsmål i vår samtid. I tillegg er det ei ære å bli lest av Enquist, eit litterært forbilde, sier Lars Petter Sveen.

Guds barn er på alle måter et velfortjent gjennombrudd av en ung forfatter som i sitt forfatterskap viser stor modenhet, egenrådighet og djervhet.

Juryen består av PO Enquist, Håkan Bravinger (Norstedts), Cathrine Bakke Bolin (Gyldendal Norsk Forlag) samt Jakob Malling Lambert (Rosinante & Co.).

Sveen er i godt selskap med tidligere vinnere som Jonas Hassen Khemiri, Trude Marstein, Daniel Kehlmann, Helle Helle, Mara Lee og Ingvild H. Rishøi.

 Mads og Lars Petter