KONGEPARET OG FOLKET

Alt for norge

I 2016 var det 25 år siden vi begynte vår gjerning som Norges konge og dronning. Jubileet har vi markert med aktiviteter gjennom hele året.

På forsommeren foretok vi en reise langs kysten med Kongeskipet Norge fra Tromsø, videre til Bodø, Trondheim, Bergen, Stavanger – og med Kristiansand som siste stopp. I alle byene inviterte vi til hagefester, hvor vi hadde gleden av å møte alle slags mennesker fra hver enkelt landsdel. I september samlet vi 1500 representanter fra hele Norge hos oss i Slottsparken, et Norge i miniatyr.

For oss er møtene med mennesker over hele landet noe av det aller viktigste. Og gjennom de snart 50 årene vi har reist rundt – først som kronprinspar, og i de siste 25 årene som kongepar – er det minner om disse møtene som virkelig varmer våre hjerter. I den innerste fjord, på de høyeste fjell, i den ytterste skjærgård og i tettbebygde byer opplever vi å bli møtt med varme og gjestfrihet.

Dette er en varm bok om nærheten mellom Kongeparet og folket. Kongeparet deler selv sine minner fra jubileumsfeiringen gjennom tekst og bilder.

Vi synes Norge har en enestående befolkning. Norge er et rikt land – på naturressurser, men først og fremst på menneskelige ressurser. Overalt hvor vi reiser, møter vi unge og eldre, engasjerte ildsjeler, gründere, mennesker med ulik bakgrunn, livserfaring og interesser. Takket være pågangsmot og kjærlighet til sitt eget sted, kan heldigvis også små samfunn i Norge leve godt.

Norge er et rikt land – på naturressurser, men først og fremst på menneskelige ressurser.

Som denne boken forteller om, er det norske folk i dag en mangfoldig samling mennesker – med hver sin unike historie. Og med sin unike mulighet til å bidra til å skape et godt samfunn. Her møter vi majoren og familiefaren som har viet sitt liv til innsats for landet vårt. Her møter vi den gamle fiskeren som har opplevd et Norge i rivende utvikling. Og her møter vi anestesisykepleieren som hver dag står overfor liv og død. For å nevne noen.

Når vi tar oss tid og lytter til enkeltmennesker, blir vi minnet om at ethvert menneskes historie er genuin og spennende. Til sammen skaper de 62 forfatterne i denne boken også en fortelling om hva Norge er i 2016.

Vi takker for alle gode møter med mennesker gjennom alle disse årene.

Vi takker for følget og for alle delte opplevelser gjennom våre 25 år som kongepar.