Hederspris til Ståle Solbakken

Et enstemmig styre i Annette Thommessens Minnefond har bestemt at årets hederspris skal gå til Ståle Solbakken, for hans engasjement for integrering av asylsøker- og flyktningbarn gjennom idrett – og særlig fotball.

Tekst: NOAS

Ståle Solbakken får prisen for måten han velger å bruke sin posisjon og sitt engasjement for respekt og rettssikkerhet for mennesker på flukt. Han oppfordrer til større raushet og bedre integrering, og er særlig opptatt av at barn og unge må få sine rettigheter ivaretatt og sine sjanser i livet.

Solbakken har oppfordret til en mindre streng politikk, økt satsing på integrering av barn og ungdom gjennom fysisk aktivitet og donert bokinntektene for «Løvehjerte» i både Danmark og Norge til fotball og annen aktivitet i regi av frivillige organisasjoner.

Les hele jurybegrunnelsen her

Kjøp Løvehjerte her

Forord fra Løvehjerte

Tekst: Ståle Solbakken

Jeg er et privilegert menneske. Jeg har en familie jeg elsker, en jobb jeg elsker, gode venner og god økonomi. Kort sagt: Et liv med alle tenkelige muligheter.

Langt fra alle mennesker er like heldige. Overalt på kloden lever folk i nød, i sult og på flukt. For meg er det innlysende at vi i den privilegerte delen av verden skal hjelpe de som har minst. Det er vår menneskelige plikt.

Det ser dessverre ut som den tanken har gått av moten blant størsteparten av våre folkevalgte politikere. Det smerter meg å konstatere at et inhumant menneskesyn også har slått rot i partier som jeg ellers alltid har sympatisert med. Politikere snur seg vekk fra problemene. Jeg forstår ikke at de tør.

Jeg er veldig opptatt av at barn og unge skal ha det bra, og få sine sjanser i livet. Derfor vil mine inntekter fra denne boka, blant annet, gå til Bofellesskapet for enslige, mindreårige asylsøkere i Grue kommune. Det er en døgnbemannet enhet i et slags omsorgssenter.

I tillegg vil pengene komme «vanlige» flyktningfamilier til gode, der vi blant annet kan sørge for mer fotballaktivitet, ved hjelp fra bedre trenere og flere aktiviteter for barn og ungdom i Grue kommune. Pengene vil bli satt i et fond, disponert av kommunen, som først og fremst bruker dem på enslige, mindreårige flyktninger, men også andre gode formål i Grue kommune.

Det er viktig for meg å kunne gi noe tilbake til hjemkommunen min, som har betydd så mye for meg.