Hederspris til Nilas Johnsen

Foto: Jørgen Braastad

Annette Thommessens Hederspris 2019 går til Nilas Johnsen, Maren Sæbø og Anders Sømme Hammer. Prisvinnerne gir navn og stemme til mennesker på flukt og bringer fram viktig informasjon om situasjonen for enkeltmennesker under flukt, heter det i nominasjonen. VGs journalist, Nilas Johnsen, er også aktuell med boka Erdogan – Tyrkias nye sultan.

Erdogan – Tyrkias nye sultan

Formålet til Annette Thommesens Minnefond er å stimulere til økt rettssikkerhet for asylsøkere og flyktninger og forståelse for deres situasjon i Norge. Styret har valgt tre journalister, som alle gjør en svært viktig jobb for å opplyse og informere den norske offentlighet om forhold som bidrar til flukt, situasjonen for mennesker på flukt og om konsekvenser av norsk og europeisk politikk overfor mennesker på flukt.

«I en tid hvor de store utfordringene er internasjonale og krever flernasjonale løsninger, trapper store redaksjoner ned antallet korrespondenter og egen internasjonal dekning. Arbeid som utføres av kompetente og engasjerte frilansere, stringere og gjennom reportasjeprosjekter blir desto viktigere for å sikre en best mulig opplyst, offentlig samtale om internasjonale utfordringer som situasjonen for flyktninger og internt fordrevne.

Stengte grenser og EU-Tyrkia-samarbeidserklæringen bidrar til at langt færre asylsøkere kommer til Europa og videre til Norge. Asylmottak legges ned og en tøff retorikk om hvilke utfordringer asylsøkere og flyktninger påfører Norge, påvirker lokal og nasjonal debatt om flyktningers situasjon og rettigheter. Flere partiers innvandringspolitiske utvalg leter etter «løsninger» på asyl- og flyktningeutfordringene utenfor Europa. Som modeller for slike løsninger brukes mellomstatlige avtaler som i dag i varierende grad strider mot internasjonale konvensjonsforpliktelser, bryter med flyktningers grunnleggende rettigheter og som i minst mulig grad berører Norge.

I denne situasjonen gir disse tre journalistene navn og stemme til mennesker på flukt og bringer fram viktig informasjon om konsekvenser av norsk innstrammingspolitikk, situasjonen for enkeltmennesker under flukt, i konfliktenes «nærområder» og på bakken i områder hvor få norske politikere, myndighetsrepresentanter og journalister oppsøker og som enda færre har gode kunnskaper om.»

Vi gratulerer!

Les mer om boka