Det vakreste av Halldis Moren Vesaas

Vi har samlet noen av Halldis Moren Vesaas sine vakreste dikt

Nylig ble Ord over grind kåret til det vakreste kjærlighetsdiktet. Halldis Moren Vesaas er kanskje en av våre aller kjæreste lyrikere. Her har vi samlet noen av de klokeste, fineste sitatene.

Det er mange ikring deg som frys, ver du eit bål, strål varme ifrå deg!
Tung tids tale (1945), Tung tids tale.

Vi har samlet noen av Halldis Moren Vesaas sine vakreste dikt

Det hjelper alltid bra på forståinga når fordommene fell.
Den kjærleik som aldri vart liv, som aldri vart anna enn ein draum, kan vere den varigste.
Sett og levd, Sang om død og liv (1967).

For er det grunn til å si noe godt til mennesker, så er det ingen grunn til å la være.
Du går fram til mi inste grind,
og eg går òg fram til di.
Innanfor den er kvar av oss einsam,
og det skal vi alltid bli.
I ein annan skog (1955), Ord over grind.

Vi har samlet noen av Halldis Moren Vesaas sine vakreste dikt

Det er ikkje sant at kjærleik gjer blind. Kjærleik gjer klok.
I ein annan skog (1955), Lyset.

Kjøp diktbøker her

Vi har samlet noen av Halldis Moren Vesaas sine vakreste dikt

Barn, ikkje le av den fuglen
som flaksar så hjelpelaust av stad.
Vinden har skilt han frå dei andre …
Utvalde dikt (1957), Einsamflygar.

No står vi her tomhendte alle i hop
og ser mot ei attlæst dør.
Vi skulle ha bydd deg all varme vi eig.
Vi skulle ha gjort det litt før.
Treet (1947), Karin Boye funnen død.