1914 – inn i katastrofen

Første verdenskrig

Den 3. august 1914 erkjente den britiske utenriksministeren Edward Grey at de diplomatiske forsøkene på å forhindre krig hadde slått feil. Dagen etter skrev han brev til den norske regjeringen med tilbud om allianse. 

Sommeren 1914 var himmelen skyfri og varm. I Horten samlet Europas seilerelite seg til vennskapelig kappestrid, og i Balestrand promenerte keiser Wilhelm blant bygdefolket. Men den sommerlige idyllen var et bedrag. Stormaktskonfliktene som hadde ligget latent, eskalerte uhyggelig raskt etter at arvingen til den habsburgske tronen ble skutt i Sarajevo 28. juni. Attentatet utløste en krig som skulle overgå alle tidligere kriger hva gjaldt ødeleggelser, død og konsekvenser.

Britene presser Norge

Med utgangspunkt i Kong Haakons dagbøker og britiske arkiver avslører Andersen det politiske presset Norge ble utsatt for fra britisk side rett før krigsutbruddet. Britene ville ha en marinebase på sørlandskysten for å sikre kontrollen med Nordsjøen – helst uten å måtte bruke makt, men de utelukket heller ikke det hvis Norge skulle sette seg til motverge. Deres viktigste støttespiller i bestrebelsene på å få Norge med i en allianse var kong Haakon, som mer opptrådte som britens mann enn som Norges konge.

Den 4. august overleverte den britiske ministeren i Kristiania, Mansfeldt Findlay, alliansetilbudet til utenriksministeren Nils Ihlen. Ihlens svar var kontant: Norge ville forsvare sin nøytralitet til alle kanter og med alle midler. Med andre ord: Hvis britene forsøkte seg, ville de bli møtt med kanoner. Det tydelige svaret hadde sin virkning. Britene hadde verken lyst eller ressurser til å erobre en base på norsk jord. Få timer senere ble alliansetilbudet trukket tilbake.

I 1914 – Inn i katastrofen skildrer den dramatiske historien om opptakten til første verdenskrig og dens tidlige fase. Vi følger den norske regjeringens kamp for å forsvare nøytraliteten, overfor Sverige og Storbritannia – og også overfor kong Haakon, som mer og mer opptrer som britenes mann snarere enn som Norges konge.

Imens ruller den tyske krigsmaskinen gjennom Belgia og Nord-Frankrike og involveres i voldsomme slag også på Østfronten. Gjennom soldatdagbøker og brev får vi et innblikk i krigens råskap, fra de blodige kampene ved Marne og Tannenberg til forbrødringen mellom skyttergravene i Flandern på julaften 1914. Samtidig rammes den livsviktige norske skipisfarten stadig mer av krigshandlingene.

Roy Andersen har skrive ei fascinerande historie om ein krig vi veit altfor lite om.
– Olav Kobbeltveit, Bergensavisen

Dette er historieformidling av beste merke, og et viktig bidrag til et mer sammensatt bilde av kong Haakons rolle i skjebnetider for nasjonen.
– Sven Egil Omdal, Bergens Tidende

Les mer

Første verdenskrig

Roy Andersen er klar med oppfølgeren, I britenes klør.